• oudaan_1 oudaan_2 oudaan_3 oudaan_4 oudaan_5
  Wonen
  Werken
  Horeca
  Ontspannen
  Leren
  Gedeelde voorzieningen
  Publieke voorzieningen
  Rendement
  Impact
  Gemeenschap
  Renovatie kost

  Volledig private ontwikkelingBij een traditionele ontwikkeling wordt vooral gezocht naar de meest rendabele invulling. Het gebouw wordt opgedeeld in privatieve kavels die na een hoge renovatiekost aan de marktprijzen worden verkocht. De wisselwerking tussen verschillende gebruikers is beperkt en het ontbreken van publieke functies zorgen voor weinig interactie met de stad.

  Coöperatieve structuurDoor te werken met een coöperatief ontwikkelingsmodel wordt een grote diversiteit aan mensen betrokken bij het project, zowel als gebruikers als als financierders. Binnen dit investeringsmodel kan worden gewerkt met verschillende vormen van crowdfunding of obligatieleningen waardoor den Oudaan niet alleen de toren maar ook het spaarboekje van de Antwerpenaar wordt.

  Flexibele invullingDe bestaande structuur van het gebouw met zijn open plateau’s leent zich perfect tot het ontwikkelen van een flexibele invulling. Door te kiezen voor een modulaire en low-budget aanpak voor de indeling van de ruimte kan de toren variërende functies huisvesten die zelden een plek krijgen op de reguliere vastgoedmarkt. Bovendien zorgt een flexibele invulling ervoor dat de toren zich steeds kan heruitvinden volgens de noden en wensen in de stad.

  Gedeeld ruimtegebruikVanuit het gevarieerde programma kan gewerkt worden aan gedeelde functies. Hierdoor kunnen allerhande innovatieve kruisbestuivingen gestimuleerd worden. Door bepaalde ruimtes en voorzieningen te delen en dubbel te gebruiken verhoogt de efficiëntie van het ruimtegebruik en kan er plaats gemaakt worden voor het delen van kennis, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en productieve samenwerkingen.

  Publiek toegankelijkOm echt een toren van en voor de stad te zijn moet een deel van de Oudaan uit publieke ruimte bestaan. Dit zowel binnen als buiten het gebouw. Het plein voor de Oudaan heeft de potentie om een aangename groene oase middenin de stad te vormen, en de beschermde bovenste verdiepen bieden een prachtig overzicht over de stad die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Eerste oefeningen tonen dat dit niet ten koste gaat van de betaalbaarheid van het project.

 • We kopen samen den oudaan

  De Antwerpse politietoren of ‘Den Oudaan’, ontworpen door architect Renaat Braem, staat te koop voor 10,5 miljoen euro. Als reactie hierop lanceerden we ‘We kopen samen den Oudaan’, aangestuurd door het sociaal-ruimtelijk onderzoeksbureau ndvr, een aantal architecten en stedenbouwkundigen en een communicatiespecialist.

  Wij zijn ervan overtuigd dat dit beeldbepalend monument niet zo maar onder een gesloten bod mag verkocht worden. Met het torengebouw van Braem als hefboom willen we het debat open trekken rond nieuwe vormen van publiek ontwikkelen, co-financiering en gedeeld ruimtegebruik. Op de volgende pagina’s vindt u onze krijtlijnen terug voor een ambitieuze politietoren.

  Meer over de verkoop
 • Een toren van A

  De Oudaan werd door Renaat Braem bedacht als administratief centrum voor de stad, gericht op een groot plein. Vandaag wordt de enige toren die uiteindelijk werd gebouwd, gebruikt als hoofdkwartier van de Antwerpse politie. De centrale locatie maakt dat er een enorme kans ligt om een ambitieus project op te zetten dat van de Oudaan een ‘toren van de stad’ kan maken.

  We willen onderzoeken hoe er ook in de binnenstad ruimte kan worden gemaakt voor sociale & publieke functies, lokaal ondernemerschap en betaalbare werkplekken. Zo kan de Oudaan opnieuw een toren voor de hele stad worden, die een meerwaarde biedt voor zijn omgeving en een ander soort stedelijkheid toelaat.

  We willen het ware gelaat van dit gebouw opnieuw tonen, zodat het alsnog zijn gedroomde plek als beeldbepalend baken in de stad krijgt, als één van de drie torens binnen de Leien naast de Kathedraal en Boerentoren.

 • met meerwaarde

  De steeds veranderende eigentijdse noden van de stad zouden in het torengebouw hun onderdak kunnen vinden. Zo kunnen er functies ondergebracht worden die zelden een geschikte plek vinden en kan de toren zich telkens heruitvinden. Vandaag is er bijvoorbeeld steeds meer nood aan kleinschalige werkplekken en ateliers of multi-inzetbare onderwijslokalen, in 2030 kan dit weer iets anders zijn. Daarom willen we samen met verschillende types gebruikers op zoek gaan naar een flexibel concept dat dit mogelijk maakt op een betaalbare manier.

  Door een veelheid aan functies en programma’s samen te brengen en bepaalde ruimtes en voorzieningen te delen, met gebruikers van binnen de toren tot gebruikers van buiten de stad,  kan er plaats gemaakt worden voor het uitwisselen van kennis, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en productieve samenwerkingen. Zo wordt de ruimte efficiënt gebruikt en tellen vierkante meters dubbel, wat de betaalbaarheid ten goede komt.

  Daarnaast houden we een pleidooi om de bovenste verdiepingen van de Oudaan publiek toegankelijk te maken. Het zicht vanaf de bovenste verdiepingen over de hele stad zou niemand ontzegd mogen worden.

 • Door anders te ontwikkelen

  Bij een ‘bieding onder gesloten omslag’ laten investeerders niet in hun kaarten kijken en blijft het ambitieniveau onduidelijk. Dit is een erg klassieke vorm van ontwikkelen zonder ruimte voor dialoog, innovatie en ontwerpend onderzoek. De druk om een hoog rendement te halen is zo groot dat risico’s worden gemeden en er al snel naar vertrouwde recepten en de meest winstgevende invullingen wordt gegrepen.

  “We kopen samen den Oudaan” pleit ervoor om dit project aan te grijpen als een kans om te experimenteren met transparantere en participatieve vormen van ontwikkelen. Om deze ambitie tot een sluitend plan te laten uitgroeien kiest ‘We kopen samen den Oudaan’ om te werken vanuit een coöperatief gedachtegoed. Het werken vanuit een coöperatie zorgt ervoor dat we een model kunnen opbouwen dat flexibel en vraaggestuurd kan werken.

  Coöperaties werken omwille van hun missiegedreven karakter met een beperkt rendement. Dit geeft de mogelijkheid om goedkoper te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de Oudaan allesbehalve een exclusieve toren wordt en bieden we alsnog een mooie financiële meerwaarde voor zowel kleine als grote investeerders om mee te stappen in het gemeenschappelijk project.